کلبه تنهایی

▬▬▐ب جــرم پســر بــودن 2 ســال حبــس...▌▬▬▬
Love2_014.jpg

چرا دیوونگی نسبت ب حساب نمیاد 

مثلاً بپرسن شما چه نسبتی دارین ؟ 

من جواب بدم : دیوونشم!


برچسب‌ها: شما چه نسبتی داری, دیونشم, دیوونگی
یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ | 15:53 | ►◄נاۅנ►◄ |